Тръжна документация по проект „Технологична модернизация“

Тръжна документация по проект „Технологична модернизация“

Тръжна документация по проект „Технологична модернизация“: Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на режещ плотер със CNC“ Публична покана PDF Методика на оценка...